Mjesec lipanj ime je dobio po lipi koja je upravo tada najljepša i najmirisnija, ukrašena tisućama toliko korisnih…