Ukoliko neka tvrtka sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom obavlja djelatnost sakupljanja otpada, te za svaku vrstu otpada vodi ONTO obrazac, je li dužna voditi i ONTO-P obrazac za isto ili je dovoljan samo ONTO obrazac?

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članak 45., stavak 1., propisano je da „Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za svaku vrstu otpada.“.Tvrtke za gopodarenje otpadom, obaveze vođenja ONTO obrasca

Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15 i 132/15), članak 33., propisano je sljedeće:

ONTO Obrazac – Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

(1) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) vodi se zasebno za kalendarsku godinu, organizacijsku jedinicu odnosno lokaciju gospodarenja otpadom te vrstu otpada, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka osoba koja obavlja djelatnost prijevoza otpada i osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja otpada postupkom prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada na obrascu ONTO-P propisanom Dodatkom XII ovog pravilnika, kao jedinstveni dokument za pravnu osobu odnosno fizičku osobu – obrtnika koja obavlja djelatnost prijevoza otpada.

Kada je tvrtka dužna voditi ONTO obrazac?

Slijedom navedenog, tvrtka je dužna voditi ONTO-P obrazac samo u slučaju „obavljanja djelatnosti prijevoza otpada i obavljanja djelatnosti sakupljanja otpada postupkom prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu“.

Izvor: Verlag Dashöfer: ONTO Obrazac – Očevidnik o nastanku i tijeku otpada

Pogledajte još i: Verlag Dashöfer – eONTO

https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2018/01/tvrtke-za-gopodarenje-otpadom-obaveze-vodenja-onto-obrasca.jpg?fit=550%2C289&ssl=1https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2018/01/tvrtke-za-gopodarenje-otpadom-obaveze-vodenja-onto-obrasca.jpg?resize=150%2C150&ssl=1CentarnetOkoliš, energija i stanovanjeZaštita okoliša
Ukoliko neka tvrtka sukladno dozvoli za gospodarenje otpadom obavlja djelatnost sakupljanja otpada, te za svaku vrstu otpada vodi ONTO obrazac, je li dužna voditi i ONTO-P obrazac za isto ili je dovoljan samo ONTO obrazac? Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), članak 45., stavak 1., propisano je da „Osoba...