Vjetroturbine - popularno nazvane vjetrenjače su sustavi koji energiju vjetra pretvaraju u rotaciono ili pravocrtno gibanje. Ovo gibanje…