Biljke upotrebljavaju fotosintezu za rast i proizvodnju biomase, obnovljivog izvora energije. Biomasa ili biomaterija je biorazgradivi dio biljnog…