Web stranica eco.centarnet.com održava ove stranice s ciljem omogućavanja pristupa javnosti informacijama koje na ovim stranicama nastoji održavati pravovremenim i točnim. Sve informacije date su u najboljoj namjeri na vaše razmatranje i uvid. Svaka pogreška ili netočnost na koju nam se skrene pozornost biti će ispravljena.

eco.centarnet.com ne može preuzeti nikakvu odgovornost za sadržaje objavljene na ovim stranicama. Objavljeni sadržaj:

  • je informacija općenite prirode koja se ne odnosi na specifične okolnosti bilo koje pojedinačne fizičke ili pravne osobe;
  • nije nužno potpun, sveobuhvatan, točan ili pravovremen;
  • može biti povezan s vanjskim stranicama nad kojima  nema nikakvog utjecaja i za čije sadržaje ne može preuzeti odgovornost;
  • ne predstavlja lječnički, medicinski, pravni  niti drugi osobni stručni savjet te se ne može smatrati dovoljnim temeljem za donošenje  medicinskih, osobnih, financijskih ili poslovnih odluka (za specifičan savjet obratite se za to kvalificiranim osobama)

Želja nam je što je moguće više umanjiti mogućnost  pogrešaka. Ipak, neki podaci ili informacije na našim stranicama mogu biti načinjeni ili oblikovani u datotekama ili u prikazima i mogu sadržavati pogreške, te iz tog razloga ne možemo jamčiti i preuzeti odgovornost za poteškoće do kojih bi došlo korištenjem ovih stranica ili s njima povezanih stranica. U slučaju neshvaćanja, pogrešnog razumijevanja ili zlouporabe danih informacija, web stranica eco.centarnet.com nije odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu, uključujući i eventualno narušavanje zdravlja.