EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom te povećali svijest o zaštiti okoliša.

Pozivamo Vas na izuzetno zanimljivu konferenciju na kojoj možete doznati sve “zelene” novosti kao i načine provedbe zakonskih odredbi.

Mjesto održavanja konferencije o zaštiti okoliša

Kongresni centar FORUM Zagreb, dvorana Zemlji
Radnička cesta 50 – centar Green Gold
10000 Zagreb

Vrijeme održavanja

12.09.2017. od 8:45 do 14:00h

Cijena

777,00 KN + PDV

Cijena uključuje

 • radne materijale u printanom i digitalnom obliku
 • pauza za kavu i zakuska

Osigurajte svoje mjesto ovdje

Ciljna skupina

Svi gospodarski subjekti koji generiraju otpad (tvrtke, obrti, ustanove i slično).
Svi gospodarski subjekti koji gospodare otpadom (skupljači, obrađivači, prijevoznici, trgovci otpadom).

Raspored konferencije

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00-10:00 Zakonodavni okvir i NOVI izazovi gospodarenja otpadom

 • nove smjernice u gospodarenju otpadom
 • promjene zakonodavnog okvira
 • načela i ciljevi gospodarenja otpadom
 • planski dokumenti
 • organiziranje i provođenje gospodarenja otpadom unutar gospodarskih sustava – NOVI IZAZOVI u gospodarenju otpadom – primjena načela gospodarenja otpadom –sprečavanje, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje na mjestu nastanka otpada
 • primjena propisa o deklasifikaciji otpada, nusproizvoda, ukidanje statusa otpada
 • nadzor, obveze i odgovornosti u sustavima gospodarenja otpadom
10:00-11:00
 • Obveze proizvođača i posjednika otpada
 • Očevidnici i druge obveze vođenja podataka u gospodarenju otpadom
 • ONTO
 • ONTO-P
 • prateći list
 • prijava u Registar onečišćavanja okoliša (ROO)
 • eONTO aplikacija
11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00
 • Sustav normi i garancija izvrsnosti u području ekološkog marketinga
 • Sustav upravljana okolišom ISO 14001
 • Norme 1402
 • EMAS
 • EU Eco- label
13:00-14:00 Alternativna goriva alternativni izvori  energije:

 • Otpad u energiju (Waste to Energy  WtE) – energija iz otpada  (Energy from  Waste EfW) – nula otpada, (Zero Waste)
 •   procijedni mulj  iz  UPOV-a   –  energent u zaštiti okoliša i prirode
 •   energija    Kombinirana toplina i hlađenje – (Combined  Heat  and  Cooling   CHC)

Osigurajte svoje mjesto ovdje

https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2017/08/Konferencija-Novi-izazovi-u-gospodarenju-otpadom-i-zastota-okolisa.jpg?fit=550%2C291&ssl=1https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2017/08/Konferencija-Novi-izazovi-u-gospodarenju-otpadom-i-zastota-okolisa.jpg?resize=150%2C150&ssl=1CentarnetDogađanjaOkoliš, energija i stanovanjegospodarenje otpadom,konferencija,Okoliš,Otpad
EU propisuje stroge propise o gospodarenju otpadom da bi se u što većoj mjeri zaštitio okoliš i zdravlje građana. Kako poslovni i industrijski sektor spadaju među glavne generatore otpada odnedavno su suočeni s potrebom izmjene svoje poslovne prakse da bi poštivali zakonske odredbe koje se odnose na upravljanje otpadom...