Što se dogodi kad konvencionalna medicina zakaže a kreativnost i intuicija daju rezultate? Dobitak, veći od bilo kojeg…