Ulje avokada mnogi koriste umjesto maslinovog. U odnosu na maslinovo čija je točka zagrijavanja 208°C, ulje od avokada…