U organskom vrtlarenju vrtlar posebnu pažnju posvećuje tlu, hrani ga i njeguje te se postepeno upoznaje sa cijelim…