Naše okruženje se stalno mijenja. Međutim, kako se naše okruženje mijenja, tako se mijenja  i potreba da postanemo…