Poznato je da cvijeće pozitivno utječe na raspoloženje i općenito na emocionalno stanje čovjeka. Na Zapadu tradicija konzumacije…