Flaše za naše pajdaše" je mjesečna akcija skupljanja povratne ambalaže koju organizira Udruga Merida  sa svhom razvijanja navike…