Energija sunca

Sunce kao fuzijski reaktor svake sekunde pretvori oko 600 milijuna tona vodika u helij pri čemu se oslobađa ogromna količina energije koja se šalje u svemir u vidu elektromagnetnog, svjetlosnog, toplinskog, rentgenskog i drugih vidova zračenja.

Solarna energija ili sunčeva energija je uz sekundarne energije sunca: energiju vjetra, valova ili biomase je jedna od najdostupniji obnovljiv izvor energije.

Korištenje solarne energije:

  • granje i hlađenje prostora kroz solarnu arhitekturu
  • toplinska energija za kuhanje
  • toplinsku energiju za industrijske svrhe
  • proizvodnja pitke vode kroz destilaciju i dezinfekciju
  • pretvaranje solarne energije u električnu

Ovisno o načinu skupljanja solarne energije tehnike možemo podijeliti na:

  • pasivne solarne tehnike podrazumijevaju planiranje i gradnju zgrada sa povoljnom orijentacijom prema suncu, projektiranje prostora sa prirodnom cirkulacijom zraka ili odabir materijala gradnje sa povoljnim termičkim svojstvima ili vođenja računa o raspršivanju svjetlosti.
  • aktivne solarne tehnike podrazumijevaju upotrebu fotonaponskih ćelija i solarnih termičkih kolektora

Solarnu energiju je moguće pretvoriti u električnu pomoću:

  • toplinskih strojeva
  • fotonaponskih strojeva
CentarnetSolarna energijaSolarna energija
Solarna energija ili sunčeva energija je uz sekundarne energije sunca: energiju vjetra, valova ili biomase je jedna od najdostupniji obnovljiv izvor energije. Korištenje solarne energije: granje i hlađenje prostora kroz solarnu arhitekturu toplinska energija za kuhanje toplinsku energiju za industrijske svrhe proizvodnja pitke vode kroz destilaciju i dezinfekciju pretvaranje solarne energije u električnu Ovisno o načinu...