Hrvatski savez za sunčevu energiju

Hrvatski savez za sunčevu energiju

http://www.hsse.hr
Predsjednik Saveza: Red.prof.dr.sc. Ivan Viličić, dipl.ing.
Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Hrvatska
Telefon: +385 51 675 801
Fax: +385 51 675 801
Email: hsse@riteh.hr

 

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

http://www.hsuse.hr
J. Kavanjina 14, 10090 Zagreb
Tel.: +385 1 38 88 917
Fax: +385 1 38 88 918
e-mail: hsuse@hsuse.hr