Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša objavljen je u Narodnim novinama. Jedna od novosti koju donosi je i Članak 265.a koji propisuje sljedeće…

Kazne u Zakonu o zaštiti okoliša(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u slučaju davanja lažnih izjava tijekom postupaka homologacije ili postupaka koji dovode do opoziva, zadržavanja podataka ili tehničkih specifikacija koji bi mogli dovesti do opoziva ili ukidanja homologacije tipa te uporabe poremećajnih uređaja ako se na tom iskazu ne temelji konačna odluka u tom postupku (članak 61. stavak 8.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna.«.

Izvor: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša  (Verlag Dashöfer)

https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2018/03/zakon-o-zastiti-okolisa-kazne.jpg?fit=550%2C289&ssl=1https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2018/03/zakon-o-zastiti-okolisa-kazne.jpg?resize=150%2C150&ssl=1CentarnetLiteraturaOkoliš, energija i stanovanjeZaštita okolišaZakon o zaštiti okoliša
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša objavljen je u Narodnim novinama. Jedna od novosti koju donosi je i Članak 265.a koji propisuje sljedeće... (1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba u slučaju davanja lažnih izjava tijekom postupaka...