Globalno tržište energije vjetra se danas širi brže od bilo kojeg drugog izvora električne energije.

Povijest

Vjetrenjača u Nizozemskoj

Nizozemci su davno usavršili korištenje kinetičke energije vjetra za mlinove

Ljudi su od davnina pokušavali koristiti kinetičku energiju vjetra.

Najstariji mlin je pronađen u Iranu. Kasnije su ovu tehnologiju razvili Nizozemci. Osim za mljevenje žita kinetičku energija se koristila za navodnjavanje ili pumpanje vode.

Krajem 19. stolječa se energija vjetra počela koristiti za proizvodnju električne energije. Tako se 1887. godine pokrenula prva vjetroturbina koja je proizvodila električnu energiju – Charles F. Brush od 12 kW.

Već 1918. godine u Danskoj je zabilježen broj od 120 vjetroturbina od 20 do 30 kW, što je ukupno činilo snagu od 3 MW.

Kako nastaje vjetar?

Vjetar je horizontalno gibanje atmosferskog zraka koje nastaje usljed razlika u temperaturi, odnosno gustoći zraka zbog nejednolikog zagrijavanja zemeljene površine. Tako se 1 do 2% sunčeve energije pretvara u energiju vjetra.

Brzina i smjer vjetra ovise olokalnim utjecajima (trenje, prelazak topline iz tla u zrak, orografija) i o djelovanju općih baričkih sustava.

Geostrofički vjetar

U gornjoj granici atmosferskog graničnog sloja nema utjecaja Zemlje, a dominantne su sile gradijenta tlaka i Coriolisova sila koja nastaje kao posljedica Zemljine rotacije. Vjetar koji je rezultat ovih djelovanja se naziva geostrofički vjetar.

Promjenjivost vjetra

Vjetar je zbog samog načina nastanka promjenjiv i to prostorno i vremenski. Tako je vremenska promjenjivost moguća u djeliću sekunde do jedne godine ili duže, a prostorna od 1 mm na više.

Potencijal vjetra

Lokacije za vjetroelektrane bi trebale biti u slabo naseljenim područjima.

Mjerenje anemometrima i vjetruljama bi se trebalo vršiti na više razina po mogućnosti u blizini ose rotora. Mjeri se brzina i smjer vjetra i temperatura. Valjalo bi da se izbjegne utjecaj okolne topografije radi realnije slike strujanja. Mjerenje bi bilo dobro vršiti tijekom jedne godine po mogućnosti i duže.

 

 

CentarnetEnergija vjetraElektrična energija,Energija vjetra
Globalno tržište energije vjetra se danas širi brže od bilo kojeg drugog izvora električne energije. Povijest Ljudi su od davnina pokušavali koristiti kinetičku energiju vjetra. Najstariji mlin je pronađen u Iranu. Kasnije su ovu tehnologiju razvili Nizozemci. Osim za mljevenje žita kinetičku energija se koristila za navodnjavanje ili pumpanje vode. Krajem 19. stolječa...