Bavite se obračunom poreza na dohodak? Imate nedoumica prilikom obračuna? Događali su Vam se problemi s Poreznom upravom? Pozivamo Vas na novi tečaj u našoj ponudi:

CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA POREZ NA DOHODAK

Zagreb, 5.9.2017. – 4.10.2017.cijena 8.000 kn + PDV

Više informacija i prijava – ovdje

Praksa je pokazala da se upravo u ovoj sferi oporezivanja događaju velike, ako ne i najveće pogreške, a posebno je nezgodno kada je tu pogrešku potrebno objasniti Poreznoj upravi. Česti problemi se javljaju kod isplate dohodaka koji u sebi imaju elemente inozemnosti – jertada može doći do poreznih prekršaja u više država.

Certificirani tečaj: Stručnjak za porez na dohodak – PD IPO obrazac, upute, novi pravilnik o porezu na dohodak, nove stope, razredi, izračun, excel, drugi dohodak, zastara , isplata, godišnji obračun, izmjene poreza na doodak, Zakon o porezu na dohodakOsmislili smo tečaj koji će Vam pomoći otkloniti sve Vaše nedoumice po pitanju poreza na dohodak. U okviru tečaja, kroz 4. modula odnosno praktične radionice, porez na dohodak je obrađen po vrstama dohotka. Tečaj se temelji na konkretnim primjerima obračuna dohotka i JOPPD obrazaca, bez suvišnog teoretiziranja. Poseban naglasak bit će stavljan na zakonske promjene koje su stupile na snagu 1.1.2017. i na najčešće propuste koji se događaju u obračunu dohotka. S našim iskusnim predavačima moći ćete raspraviti ‘jedan na jedan’ i riješiti većinu dilema s kojima se susrećete u svakodnevnoj praksi. Prijavite se na tečaj i izbjegnite greške i neugodnosti s Poreznom upravom!

Program tečaja:

 1. MODUL : Porezni i računovodstveni aspekt plaće

 • Struktura plaće (obvezni doprinosi iz plaće i na plaću,najviša i najniža osnovica posebnosti u obračunu doprinosa za zapošljavanje, kvota zapošljavanja, poticaji)
 • Oporezivanje plaća (osobni odbitak, prirez)
 • Računovodstvena evidencija plaća
 • Primjer obračuna plaća i iskazivanje u JOPPD (isplata redovne plaće, neisplata plaće, isplata zaostale plaće iz prijašnje godine, isplata plaće u dijelovima)
 1. MODUL: Specifične situacije obračuna plaće

 • Plaće prema Zakonu o poticanju zapošljavanja
 • Plaće u naravi
 • Bonusi
 • Plaće po sudskoj presudi
 • Ovrha na plaći
 • Plaća u nepunom radnom vremenu
 • Plaća uz beneficirani staž
 • Ispravci i dopune JOPPD obrasca
 • Specifikacija nepovezanih uplata
 1. MODUL: Naknade plaće u slučaju spriječenosti za rad i otpremnine

 • Naknada plaće za vrijeme bolovanja
 • Plaća u slučaju priznate ozljede na radu
 • Rodiljni i roditeljski dopust
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor
 • Otpremnine
 1. MODUL: Naknade plaće s elementom inozemnosti, neoporezivi primici zaposlenika i primici ostvareni izvan radnog odnosa

 • Izaslani radnici i plaće
 • Radnici izaslani na rad u Republiku Hrvatsku
 • Posao kod stranog poslodavca
 • Plaće u diplomatskim i konzularnim predstavništvima
 • Obrazac INO-DOH
 • Dnevnice, dnevnice za rad na terenu, božićnica, dar djetetu…
 • Drugi dohodak (ugovor o djelu, autorski honorar)
 • Dohodak od kapitala
 • Dohodak od imovine
 1. MODUL – Online ispit znanja: Stjecanje certifikata ”Stručnjak za porez na dohodak”

 Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stučnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za “Stručnjak za porez na dohodak” na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Certificirani tečaj: Stručnjak za porez na dohodak – PD IPO obrazac, upute, novi pravilnik o porezu na dohodak, nove stope, razredi, izračun, excel, drugi dohodak, zastara , isplata, godišnji obračun, izmjene poreza na dohodak, Zakon o porezu na dohodak

Prijavite se ovdje

CentarnetDogađanja
Bavite se obračunom poreza na dohodak? Imate nedoumica prilikom obračuna? Događali su Vam se problemi s Poreznom upravom? Pozivamo Vas na novi tečaj u našoj ponudi: CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA POREZ NA DOHODAK Zagreb, 5.9.2017. - 4.10.2017.cijena 8.000 kn + PDV Više informacija i prijava - ovdje Praksa je pokazala da se upravo...