CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA POREZ NA DOBIT – Transferne cijene, zakon o porezu na dobit, porez na isplatu dobiti, stope poreza na dobit, povezane osobe, knjiženje isplate dobiti, revalorizacija, dividenda

Računovođe koje se susreću s problematikom poreza na dobit vrlo često imaju nedoumice vezane uz ovu vrstu poreza. Navodimo samo neka od najčešćih pitanja koja su nam upućivali naši klijenti:

 • CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA POREZ NA DOBIT - Transferne cijene, zakon o porezu na dobit, porez na isplatu dobiti, stope poreza na dobit, povezane osobe, knjiženje isplate dobiti, revalorizacija, dividendaTrebamo li i kada trebamo knjižiti odgođenu poreznu imovinu? 
 • Trebamo li i kada trebamo knjižiti odgođenu poreznu obvezu? 
 • Kada trebamo ukinuti privremenu razliku? 
 • Trebamo li i kada trebamo provesti revalorizaciju imovine? 
 • Tko su naše povezane osobe? 
 • U kojim transakcijama moramo paziti na povezane osobe? 
 • Trebamo li izraditi studiju transfernih cijena? 
 • Je li reinvestirana dobit ušteda ili ludost?   
 • Treba li strana tvrtka otvoriti podružnicu Republici Hrvatskoj? 
 • Kada, kome i po kojoj stopi  obračunati porez po odbitku? 

Na ova i mnoga druga pitanja te Vaša otvorena pitanja vezana uz porez na dobit dobit ćete  odgovore u ugodnoj i prijateljskoj atmosferi našeg certificiranog tečaja. U okruženju u kojem možete postavljati pitanja  bez ustručavanja pripremite se bez pritisaka i rokova za izradu završnih računa. Predavači na seminaru su renomirani porezni stručnjaci praktičari koji su izuzetno pristupačni i nastoje bez previše teoretiziranja razraditi na jednostavan način problematiku poreza na dobit. Tečaj se odvija kroz 7 modula (5 modula  + 2 modula kroz video seminar)  te pruža temeljitu pripremu za ispit koji se održava po završetku tečaja. Unutar modula osmišljeno je više radionica gdje polaznici na praktičnim primjerima i originalnim obrascima usavršavaju svoja znanja. Polaznike tečaja nastojimo upoznati s najčešćim propustima poreznih obveznika koje su  uočene u okviru poreznih nadzora.  Posebnu pažnju obraćamo na sve aktualnosti i novine koje polaznici moraju akceptirati.

Polaznici tečaja će dobiti certifikat kao potvrdu o usvojenom znanju;

 1. Certifikat je ovjeren od strane stručnjaka Verlag Dashofer izdavačke kuće te je dokaz poznavanja navedenog područja ili tema.
 2. Kao dobitnik certifikata imate konkurentnu prednost na tržištu rada i veće povjerenje poslodavca u Vaše znanje.
 3. Edukacija Vam pruža temeljitu pripremu za test, mentorstva i savjetovanja stručnjaka.
 4. Po uspješnom završetku pismenog ispita dobivate potvrdu za “Stručnjaka za porez na dobit” na hrvatskom i engleskom jeziku.
 5. Uvjet za dobivanje certifikata je uspješno riješen ispit, to znači najmanje 60% točnih odgovora na pitanja otvorenog i zatvorenog tipa.

Ne propustite svoje mjesto…

Prijavite se ovdje

Ciljna skupina certificiranog tečaja: Stručnjaka za porez na dobit

Kome je namjenjen tečaj?

 • svima onima koji su spremni stjecati nova  znanja i sistematizirati postojeća znanja s područja oporezivanja porezom na dobit,
 • namijenjen je za šefove računovodstva,
 • zaposlenicima u računovodstvenim servisima,
 • računovodstvenim managerima,
 • revizorima,
 • svima onima koji  žele sistematizirati i povećati svoje znanje na području oporezivanja porezom na dobit.

Tečaj, koji se održava u 6. modula zamišljenih kao jednodnevne radionice, nudi konkurentnu prednost na tržištu rada i veći renome kod Vašeg poslodavca. Po završetku tečaja dobiva se certifikat koji je dokaz o poznavanju svih značajnijih aspekata oporezivanja porezom na dobit.

Predavači certificirnaog Verlag Dashofer tečaja o porezu na dobit

Mira Ognjan mag.oec.
Stalni je sudski vještak za računovodstvo i financije pri Trgovačkom sudu u Zagrebu. Bila je dugogodišnji  profesor knjigovodstva u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu. Dugi niz godina bavi se računovodstvenim consultingom. Bila je predavač na nekoliko Međunarodnih konferencija iz područja računovodstva. Predavačica je redovita suradnica “On line
dipl.oec. Ksenija Kramar ovlašteni revizor i porezni savjetnik
Završila je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1981. godine. Radno iskustvo stjecala je radom u Ljubljanskoj banci d.d. Zagreb u kojoj je radila od 1981.-1990. godine na poslovima analize razvoja i poslovanja pojedinih poduzeća za pripremu odluka bančinih tijela o investicijskom i dugoročnom kreditiranju kao voditelj odjela dugoročnog…

Raspored certificiranog tečaja: Stručnjak za porez na dobit

1. MODUL: Interaktivna radionica
– TEMELJI I ZLATNA PRAVILA POREZA NA DOBIT -29.8.2017.

Predavač: Mira Ognjan, mag. oec, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

 • Pravna regulativa
 • HSFI i MSFI
 • Zanimljive presude hrvatskih upravnih sudova vezanih uz porez na dobit
 • Temeljna načela oporezivanja porezom na dobit

11:00-11:30

 • Porezni obveznici (rezidenti i nerezidenti)
 • Kada nerezident mora otvoriti poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj?

11:30-13:00

 • Porezna osnovica

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

 • Dobit utvrđena prema prema poreznim i računovodstvenim propisima
 • Računovodstvene politike i njihov utjecaj na poreznu osnovicu

2.MODUL: Video seminar -PRIMJENA HSFI I MSFI U PRAKSI (s naglaskom na izmjene od 1.1.2016.)

Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni revizor, ovlašteni računovođa i ovlašteni porezni savjetnik

3. MODUL: ŠTO UMANJUJE OSNOVICU POREZA NA DOBIT? (konkretni primjeri i izračuni) – 5.9.2017.

Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni revizor, ovlašteni računovođa i ovlašteni porezni savjetnik

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

 • Prihodi od dividendi i udjela u dobiti
 • Reinvestirana dobit
 • Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja
 • Nerealizirani dobici i ostali rashodi ranijih razdoblja

11:00-11:30

 • Smanjenje dobiti za ostale prihode
 • Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice

11:30-13:00

 • Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat
 • Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

 • Državna potpora za istraživačko razvojne projekte
 • Preneseni gubitak koji može umanjiti poreznu osnovicu
 • Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja
 • Olakšice i oslobođenja za porezne obveznike u slobodnim zonama
 • Olakšice prema Zakonu o poticanju ulaganja

4. MODUL: RAČUNOVODSTVO POVEZANIH OSOBA I TRANSFERNE CIJENE – 12.9.2017.

Predavač: Ksenija Kramar, ovlašteni revizor, ovlašteni računovođa i ovlašteni porezni savjetnik

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

 • Definicija transfernih cijena – definicija povezanih osoba – tko je osoba koja ima povoljniji porezni položaj – porezna osnovica – metode određivanja transfernih cijena
 • U kojim transakcijama moramo provjeravati radi li se o povezanoj osobi

11:00-11:30 pauza za kavu

11:30-13:00

 • Problematika transfernih cijena – načelo neovisnosti – analiza usporedivosti – financijski tokovi između povezanih osoba – faktori oblikovanja transfernih cijena – dokumentacija vezana uz dokazivanje vjerodostojnosti transfernih cijena i specifičnosti određenih transakcija
 • Praktični primjeri (skraćeni) izrade studije o transfernim cijenama uz prezentaciju izrade „benchmarking“ analize pomoću baze podataka Amadeus – diskusija – dodatna pitanja polaznika edukacije

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

 • Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

5. MODUL: Rekapitulacija gradiva kroz video seminar- Računovodstvo odgođenih poreza

Predavač : Gordana Hruševar, dipl. oec., porezni savjetnik

6. MODUL: Interaktivna radionica- ŠTO UVEĆAVA OSNOVICU POREZA NA DOBIT? (TRAJNE I PRIVREMENE RAZLIKE s primjerima knjiženja, konkretnim izračunima te povezivanjem s PD obrascem) – 19.9.2017.

Predavač: Mira Ognjan, mag. oec, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

 • Porezni tretman amortizacije
 • Amortizacija iznad propisanih stopa
 • Porezni tretman reprezentacije

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00

 • Porezni tretman troškova za osobni prijevoz
 • Porezni tretman manjkova
 • Rashodi utvrđeni u postupku nadzora
 • Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja
 • Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe
 • Zatezne kamate između povezanih osoba
 • Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi
 • Rashodi darovanja iznad propisanih svota

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

 • Kamate na zajmove dioničara i članova društva
 • Kamate između povezanih osoba
 • Rashodi od nerealiziranih gubitaka
 • Povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice
 • Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja
 • Vrijednosno usklađenje zaliha
 • Vrijednosno usklađenje financijske imovine
 • Troškovi rezerviranja
 • Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode i ostala povećanja
 • Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti

7. MODUL: Interaktivna radionica- PRIPREME ZA PISANO TESTIRANJE 21.9.2017.

Predavač: Mira Ognjan, mag. oec, stalni sudski vještak za financije i računovodstvo

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika
09:00 -11:00

 • Kratka rekapitulacija građe iznesene na seminaru

11:00-11:30 pauza za kavu
11:30-13:00

 • Radionica-porez po odbitku

13:00-14:00 pauza za ručak
14:00-16:00

 • Izrada Računa dobiti i gubitka i Prijave poreza na dobit na složenijem primjeru konkretnog trgovačkog društva

8. MODUL: Završetak postupka certificiranja kroz ispit u pisanom obliku za stjecanje naziva: “CERTIFICIRANI STRUČNJAK ZA POREZ NA DOBIT ” – 22.9.2017.

Prijavite se ovdje

CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA POREZ NA DOBIThttps://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2017/08/CERTIFICIRANI-TECAJ-STRUCNJAK-ZA-POREZ-NA-DOBIT-Transferne-cijene-zakon-o-porezu-na-dobit-porez-na-isplatu-dobiti-stope-poreza-na-dobit-povezane-osobe-knjizenje1.jpg?fit=550%2C288&ssl=1https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2017/08/CERTIFICIRANI-TECAJ-STRUCNJAK-ZA-POREZ-NA-DOBIT-Transferne-cijene-zakon-o-porezu-na-dobit-porez-na-isplatu-dobiti-stope-poreza-na-dobit-povezane-osobe-knjizenje1.jpg?resize=150%2C150&ssl=1CentarnetDogađanjaOstaloseminar
CERTIFICIRANI TEČAJ: STRUČNJAK ZA POREZ NA DOBIT - Transferne cijene, zakon o porezu na dobit, porez na isplatu dobiti, stope poreza na dobit, povezane osobe, knjiženje isplate dobiti, revalorizacija, dividenda Računovođe koje se susreću s problematikom poreza na dobit vrlo često imaju nedoumice vezane uz ovu vrstu poreza. Navodimo samo...