Gluten je smjesa proteina koji nije esencijalan i stoga izbjegavanje glutena u prehrani ne stvara nikakve štetne učinke…