Ambalažni materijal je osnovni element kod kreiranja ambalaže. Tehnologija i pravi izbor materijala pakiranja igraju značajnu ulogu jer održavaju proizvod kvalitetnim i svježim tijekom skladištenja i transporta. Posljednjih godina se snažno ubrzao razvoj novih materijala pakiranja hrane i ostalih proizvoda što zbog smanjenja cijena pakiranja, povećanih zahtjeva sigurnosti proizvoda do problema kod utjecaja na okoliš.
Razvojem novih ambalažnih materijala moraju se zadovoljiti tehnički zahtjevi u pogledu sigurnosti proizvoda kao i potrebe prema potrošačima.

Ambalažni otpad

Ambalažni otpad je jedan od velikih problema modernog društva tako da osim osnovnih zahtjeva od tehnologije prerade hrane, proizvodnje ambalažnih materijala i vođenja računa o životnoj sredini treba obratiti pažnju o reciklaži i višenamjenskoj upotrebi ambalaže kao i njezinoj biorazgradnji.

Kao posljedica brige za zaštitu okoliša u posljednjih dvadesetak godina nametnulo se pitanje o ekološkoj funkciji ambalaže.

Na različite načine se može poboljšati utjecaj na okoliš: uporabom povratne ambalaže, pakiranjem ambalaže od recikliranog materijala, prodajom većeg broja prodajnih jedinica u skupnoj ambalaži, smanjivanjem broja omota oko prodajne jedinice proizvoda, uporabom biorazgradivih materijala i jestive ambalaže za prehrambene proizvode.

Kada je u pitanju zaštita i pakiranje hrane, ispravna ambalaža može značajno utjecati na okoliš i smanjiti otpad. Globalno gledajući, oko trećina hrane proizvedena za ljude ide u otpad. To znači da je i trećina vode, zemlje, energije i financijskih sredstava koji su korišteni za proizvodnju te hrane potrošeno. Ipak ljudi često misle o hrani da ne zagađuje jer je biorazgradiva, dok pakiranje itekako zagađuje.
Energija koja se koristi za pakiranje je samo 10% od ukupne energije koja se potroši za proizvodnju, prijevoz, skladištenje i pripremanje hrane. Stoga kada kažemo da ambalaža spriječi gomilanje otpada hrane, to može imati veliki pozitivan utjecaj na okoliš.

Pakiranje i zaštita okoliša

U današnje vrijeme je potrebno brzo i fleksibilno upravljati procesima pakiranja zbog učestalih izmjena funkcionalnosti i samoga dizajna proizvoda. Neke od i zmjena koje utječu na proces pakiranja su:

  • trendovi marketinga
  • nove tehnologije proizvodnje
  • novi proizvodi
  • širenje tržišta
  • optimizacija proizvodnje

Ovim promjenama uspješno se može upravljati samo u standardiziranom i centraliziranom procesu. Centralizacijom svih aktivnosti vezanih uz pakiranje i ambalažu svi njihovi segmenti postaju dijelom kontroliranog procesa. Standardizirano upravljanje procesima pakiranja pridonosi optimizaciji proizvodnje i osigurava značajne uštede.

Pakiranje i odgovornost prema okolišu

Vituelni identitet i ambalaža - upit

Pošaljite upit za vizuelni identitet

Ekološko pakiranje proizvoda predstavlja važan element za potrošače. Potrošači već plaćaju više za robu koja je pakirana u materijale koji nisu štetni za okoliš i cijene ekološki osviještene proizvođače. Ako potrošači imaju mogućnost isti proizvod kupiti u ekološko prihvatljivom materijalu ili onaj koji to nije, uglavnom će odabrati ekološki. Vremena se mijenjaju i sve više i više ljudi je svjesno da moramo početi brinuti za okoliš. Ova promjena je za sobom donijela val novih tvrtki koje nude široku paletu eko prihvatljivih proizvoda, od čarapa do računala. Međutim, mnoge tvrtke još uvijek isporučuju ekološki prihvatljive proizvode u tradicionalnom pakiranju. Pakiranje proizvoda zahtjeva mnogobrojna znanja iz područja tehnologije proizvodnje proizvoda, dizajnu, materijalima i drugim procesima koja moraju biti sinkronizirana.

Simboli i znakovi na ambalaži

Simboli i znakovi na ambalaži su jako rasprostranjeni, upozoravaju nas je li neki proizvod opasan, zapaljiv, koliko traje nakon što se otvori, koliko ga stvarno ima, može li se reciklirati i mnogo drugih korisnih stvari. Krajnji cilj oznaka je da se smanji negativni utjecaj na okoliš, zdravlje, klimu i prirodne resurse te da se potakne potrošače na odgovorno ponašanje prema okolišu. Gotovo ih je nemoguće sve navesti u ovom članku.  Stoga ću navesti par najosnovnijih koje smatram najbitnijima.

Univerzalna oznaka recikliranja

Simbol za recikliranje sastoji se od tri strelice koje označavaju tri važne faze recikliranja:

  • sakupljanje i sortiranje materijala (odvojeno sakupljanje stakla, papira, metala, plastike, tekstila)
  • prerada odvojeno sakupljenih materijala i izrada novih proizvoda
  • kupnja i korištenje proizvoda od recikliranih materijala

 Möbiusova petlja – jedan od najvažnijih znakova na ambalaži

To je međunarodni znak za ambalažu koja se reciklira.

1984. godine znak je uvršten u katalog znakova standarda ISO 7000, a od 1997. europska komisija je predložila dodavanje slovnih i brojčanih oznaka, koje se danas koriste.

Ispod znaka nalazi se slovna skraćenica kemijskog spoja od kojeg je ambalaža napravljena, dok se unutar petlje nalazi i brojčana oznaka.

Simbol recikliraj /ambalaža za recikliranje

Kao što i sam naziv govori simbol je poziv na akciju da se u što većoj mjeri reciklira.

Nalazi se na većini proizvoda koji su pogodni za reciklažu, od hrane, namještaja do najrazličitijih oblika ambalaže.

Simbol predstavlja samoodrživost procesa recikliranja.

Zelena točka

Stavljanjem ovoga znaka na ambalažu, proizvođač poručuje potrošaču da je platio propisanu novčanu naknadu na račun posebne organizacije za gospodarenjem ambalažnim otpadom, te će ona osigurati skupljanje i preradu tog ambalažnog otpada.

Ne zagađuj okoliš / Čuvajmo prirodu

Ovaj znak vjerojatno svi znaju.

Proizvođač ovim znakom potrošaču daje do znanja da praznu ambalažu stavi u za to predviđena mjesta (kante, kontejnere i sl.), odnosno da ju ne baci prvom prilikom na pod.

Simbol potiče savjesno ponašanje naspram odlaganja otpadaka, odnosno očuvanja i zaštite okoliša.

Oznaka za odvojeno sakupljanje otpada

(Odnosi se na električni i elektronički otpad, baterije (akumulatori).)

Simbol je definiran EU direktivom (2006/66/EC), odnosno WEEE direktivom Europske unije (Waste electrical and electronic equipment) Otpadna električna i elektronička oprema – simbol označava da se svi električni i elektronički proizvodi po isteku roka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište.

Odvojeno sakupljanje otpada FSC oznaka

(For est Stewardship Council)
Vijeće za upravljanje šumama je neovisna, nevladina i neprofitna organizacija uspostavljena s ciljem promoviranja odgovornog upravljanja svjetskim šumama.

Osnovana je 1993.godina, a sjedište joj je u Bonnu.

Potiče odgovorno gospodarenje šumama i očuvanje šumskih resursa. Ako neki proizvod ima ovaj simbol (najčešćeizrađenog od drveta) to znači da je drvena građa u skladu s principima FSC.

EU EKO

Oznaka je znak zaštite okoliša Europske unije.

To je službena dobrovoljna eko – oznaka Europske unije koja služi označavanju proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom životnog ciklusa.

Tvrtkama na tržištu daje potvrdu da njihovi proizvod i  usluge zadovoljavaju visoke standarde zaštite okoliša.

Potrošačima daje informaciju da mogu odabrati proizvod ili uslugu koja manje opterećuje okoliš.

Izvor: Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Ne propusite:
Konferencija – Novi izazovi u gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša

https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2017/08/Ambalaža-i-zaštita-okoliša-znakovi-i-simboli-na-ambalaži.jpg?fit=550%2C348https://i0.wp.com/eco.centarnet.com/wp-content/uploads/2017/08/Ambalaža-i-zaštita-okoliša-znakovi-i-simboli-na-ambalaži.jpg?resize=150%2C150CentarnetEko i domaća hranaOkoliš, energija i stanovanjeŠtetni sastojciOkoliš,Otpad
Ambalažni materijal je osnovni element kod kreiranja ambalaže. Tehnologija i pravi izbor materijala pakiranja igraju značajnu ulogu jer održavaju proizvod kvalitetnim i svježim tijekom skladištenja i transporta. Posljednjih godina se snažno ubrzao razvoj novih materijala pakiranja hrane i ostalih proizvoda što zbog smanjenja cijena pakiranja, povećanih zahtjeva sigurnosti proizvoda...